Ambulancia chronickej bolesti - MUDr. Daniela Ogurčáková - Algmed s.r.o.

Rastislavova 45
040 01 Košice
Firemný telefón: 055/ 622 31 02
Mobilný telefón: 0905 333 263
IČO: 31709851Informácie o ordinácii Ambulancia chronickej bolesti - MUDr. Daniela Ogurčáková - Algmed s.r.o.

AMBULANCIA CHRONICKEJ BOLESTI, Košice

 

Špecializovaná zdravotná starostlivosť pozostávajúca z diagnostiky, prevencie a racionálnej liečby tých bolestivých symptómov, ktoré nereagujú na zaužívané liečebné postupy.

 

Ambulancia bolesti je špecializovaná odborná ambulancia pre liečbu predovšetkým chronických bolestivých syndrómov nezvládnuteľných doterajšou terapiou.

Liečba začína dôkladným vstupným pohovorom, vychádzajúcim z výsledkov vyšetrení na odborných pracoviskách. Preto je potrebné vopred sa dohodnúť na termíne návštevy, k prvému vyšetreniu doniesť úplnú zdravotnú dokumentáciu a podľa možnosti doniesť vyplnený dotazník, ktorý je súčasťou našej internetovej stránky. Vzhľadom k časovej náročnosti predovšetkým vstupného pohovoru a vyšetrenia je nevyhnutné objednanie pacienta vždy na presne určenú hodinu.

 

Fotografie a videá

Kontaktné osoby

MUDr. Daniela Ogurčáková 

sestrička: Bc. Ivana Fedorčáková

Kde nás nájdete?